Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2012

dombi

świadome śnienie

Zaczynam eksperyment ze świadomym śneniem. Reality check robie co 10 do 30 minut aby utrwalic nawyk. Dzis jest pierwszy dzien. Bede prowadzil tez dziennik snow. moj reality chceck to godzina i proba podnoszenia obiektow jak jedi. lacze ja takze z technika dloni. dokladam do tego afirmacje snienia i dwie techniki osho jedna polegajaca na nieustanym wyobrazaniu ze jest sie we snie. druga zachowanie swiaddmosci podczas zapadania w sen. jest to podobne do techniki wild. wszelkie rezultaty bede publikowal tutaj.

December 12 2011

dombi
3163 cd1f
Reposted fromtwice twice

October 31 2011

dombi
9529 e691
Reposted fromIconofmysins Iconofmysins

October 27 2011

0979 5588
Reposted frombeccabae beccabae
dombi
Reposted fromgreensky greensky
dombi
Reposted fromhurtowniazwiru hurtowniazwiru
dombi
8305 7d65 500
Reposted fromshadows shadows
dombi
8383 9a13
Reposted fromLamb Lamb
dombi
8530 1607 500
Win.
Also nice 'stache.
Reposted fromalegria alegria
0901 d09a
Reposted fromderzw3rg derzw3rg
9577 33a0
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET
0899 e038 500

theclearlydope:

Yep, game over.

Reposted fromderzw3rg derzw3rg
9480 1be8

gills:touquetouque:Artist of the day: Adrian Norvid

Reposted frompolarbang polarbang

Evolution of Skate

Reposted frommyles myles
dombi
8752 1880
Ruchome schody
Reposted fromsmiesznefotki smiesznefotki
dombi
8774 f010
Reposted fromaberinkulas aberinkulas
dombi
Reposted fromamaxoxo4 amaxoxo4
dombi
8848 8227
Really?
Reposted fromlaflaca laflaca
2556 3ce5
Reposted fromlafuene lafuene
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl